Google Analytics i mjerenje odnosa s javnošću

„ODNOSE S JAVNOŠĆU JE IZUZETNO TEŠKO EFEKTIVNO MJERITI.“                                                                          (Daniel LaLoggia, Walker Sands) Jedna od najčešće izrečenih rečenica u krugovima PR struke, ali i jedno od sigurno ‘najglasnijih’ područja rasprave u svijetu je mjerenje učinka odnosa s javnošću. U doba u kojem trenutno živimo – vremenu podataka i analitike – došao je red da brojevi postanu […]