Blog

Google Analytics i mjerenje odnosa s javnošću

„ODNOSE S JAVNOŠĆU JE IZUZETNO TEŠKO EFEKTIVNO MJERITI.“                                                                          (Daniel LaLoggia, Walker Sands) Jedna od najčešće izrečenih rečenica u krugovima PR struke, ali i jedno od

Pročitajte više »