”NE ODUSTAJEM” – INICIJATIVA POSVEĆENA ŽENAMA S METASTATSKIM RAKOM DOJKE

Trenutak kada žena dobije dijagnozu metastatskog raka dojke jedan je od najtežih u njenom životu, u kojem se sve mijenja. Ona tada želi postaviti tisuću pitanja svome liječniku, ali ne postavlja nijedno, jer je u šoku.

Kampanja „Ne odustajem“ inicijativa je koja ima za cilj upravo osnaživanje žena na postavljanje ključnih pitanja liječnicima i traženje stručnih odgovora, kao i na poticanje pružanja prave podrške oboljelima od strane obitelji i šire okoline.

Dosadašnje su se kampanje uglavnom bavile prevencijom i ranim otkrivanjem, a sada je fokus na ženama kojima su se pojavile metastaze jer se želi dati do znanja da zahvaljujući novim suvremenim terapijama mogu dugo i kvalitetno živjeti.

Naime, u posljednjih 20 godina vrijeme preživljenja s metastatskim rakom dojke znatno se produžilo zahvaljujući napretku medicine, ali prostora za napredak još uvijek ima, upravo u području boljeg praćenja ishoda liječenja.

Kampanja „Ne odustajem“ zamišljena je kao trajna platforma osnaživanja žena s metastatskim rakom dojke, koje nikada neće odustati. Njihove priče, ali i stručna predavanja liječnika, te savjeti kako se nositi sa dijagnozom, nuspojavama liječenja, kao i savjeti kako biti podrška nalaze se na službenoj stranici www.neodustajem.hr.